This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Learn more

I understand

DCC Premium, DigiEye sistemlerin IP ağları üzerinden gözetimi ve tamamen uzaktan yönetimi için eksiksiz bir kumanda merkezidir.

İstemci Sunucu mimarisi, tek bir operatörden her bir operatör türü için çok sayıda çoklu monitör iş istasyonu üzerinde teşkil edilmiş kompleks yapılara kadar, kumanda odasının son kullanıcının ihtiyaçlarına göre tasarlanmasına izin verir.

DCC Premium çözümü, geçerli Gizlilik normlarına uygun olup tüm işlemler ilgili dosyalara kaydedilir.

BAŞLICA ÖZELLİKLER:

 • DigiEye sistemlerine bağlı kameraların manuel olarak veya döngüsel programlama ile etkinleştirilebilen özelleştirilmiş maskeler aracılığıyla canlı görüntülenmesi
 • Çok seviyeli grafik haritalar, alarmların uzak DigiEye sistemlerinden alınması ve görüntü, harita, işletim prosedürü ve sesli uyarıların daha sonra alarmlı otomatik geri çağrılması
 • Uzak sistemlerde kayıtlı görüntü/seslerin tekrar oynatılması ve istenilen dizilerin yedeklenmesi
 • PTZ kameraların uzaktan kontrolü ve çift yönlü ses
 • Olay sonrası analizlerin güvenirliği için DigiEye sistemlerinde kayıtlı videolarda karmaşık görüntü işlemleri
 • Grup/kullanıcıların özelleştirilebilir ayrıcalık ve masaüstleri ile yönetimi
 • 95/46/CE sayılı Avrupa yönergesinin yerini alacak en yeni Kişisel verilerin korunmasına ilişkin gizlilik düzenlemeleri ile tam uyumlu

MİMARİ:

DCC Premium, bir merkezileştirme sunucu ve sunucuya LAN üzerinden bağlı bir veya birden çok istemcisi (DCC Premium İş İstasyonları) bulunan dağınık bir uygulamadır.

DCC Premium Sunucu, kullanıcı hesabının doğrulanması ve alarmların kaydedilmesinden sorumludur.

Ayrıca şunları kapsar:

 • DCC PREMIUM SUNUCU UYGULAMASI: ek iş istasyonu konfigürasyonuna, merkezi sunucu bakımına olanak tanır ve iş istasyonu olarak kullanılabilir.
 • VERİ BANKASI SUNUCUSU: DCC Premium Merkezle ilgili tüm bilgileri bir veri bankasında saklar ve organize eder. bu, Windows başlatıldığında otomatik olarak başlayan bir sistem hizmetidir.
 • DGI HİZMETİ: alarm kaydı, oylama ve iş istasyonlarının kullanıcı doğrulamasından sorumlu özel bir yazılımdır.
 • RADIUS SUNUCU: DigiEye Merkezileştirme için bir doğrulama sunucusu seçeneğidir. Kullanıcı doğrulamasını yönetir ve MS Windows üzerindeki Aktif Dizin tarafından desteklenen ağa bağlanabilir.

Üç iş istasyonuna kadar DCC Premium Sunucu, bir iş istasyonu olarak kullanılabilir. Üç iş istasyonu üzerinde DCC Premium Sunucu, iş istasyonu olarak kullanılamaz.

Ek İş İstasyonları şunları kapsar:

 • ALARM KAYDEDİCİ: kullanıcı DCC Premium Sunucudan alarm bildirimlerini takip edebilir. Bu bilgiler tüm iş istasyonları arasında paylaşılır.
 • GÖRÜNTÜ TARAYICI: takip görüntüleri ve kılavuzlu turların oluşturulması ve görselleştirilmesi ile ilgilidir. Kullanıcı, her kamera nesnesinde seçilen her kamera için video aktarım bağlantısı kurabilir. Tüm görüntüler bir görüntü listesine kaydedilir ve basit bir fare tıklaması ile geri çağrılabilir. Turdaki her görüntüye eşlik eden bir süre vardır. Bu şekilde kullanıcı turu gerçekleştirirken uygulama önceden tanımlı bir süre için her görüntüden video aktarımını gösterecektir.
 • HARİTA TARAYICI: harita tarayıcı, uzak sahaların DCC Premium’a bağlı kamera, yangın sensörü gibi nesnelerin organize edilebildiği çok düzeyli grafik haritalar üzerinde temsil edilmesine izin verir. Bu nesneler bir alt haritaya bağlı olabilir. Tıklandığında görüntü tarayıcısı linke eşlik ede görüntüyü oluşturur. DCC Premium, sınırsız sayıda harita tarayıcısı gösterir.
 • ALARM GÖRÜNTÜLEYİCİ: Canlı bir aktarım bağlantısı penceresinde yetkili bir sahadan (veya bir saha grubundan) gönderilen alarmların izlenmesine izin veren bir diyalog penceresidir. Arayüzü, Görüntü tarayıcısı arayüzüne benzerdir. Aslında özellikleri ve kullanım şekli her iki parça da aynı olup aralarındaki en büyük fark Görüntü Tarayıcısı alarmsız sahaların canlı aktarım bağlantısını yönetirken Alarm görüntüleyicisi sadece alarmlı sahaları yönetir.
İNDİR: