This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Learn more

I understand

 

DIGIEYE YAZILIM SEÇENEKLERİ: TİCARİ VE GÜVENLİK İSTİHBARATI İÇİN DIGIEYE VCA

DigiEye VCA seçenekleri, özel güvenlik ve istatistik ihtiyaçlarını hedefe yönelik olarak karşılayan Ticari ve Güvenlik İstihbaratı Video Analiz modülleri olup DigiEye dışında başka donanım gerektirmez ve hem analog hem de IP DigiEye video girişlerinde etkinleştirilebilir.

 

TİCARİ İSTİHBARAT UYGULAMALARINA YÖNELİK DIGIEYE VCA ÖZELLİKLERİ

DigiEye VCA Ticari İstihbarat özellikleri esas olarak mağaza ve kamusal alan gibi, dikey uygulamalarda takip amacıyla tasarlanmıştır. Faydaları sadece görüntülü güvenliğinin çok ötesindedir: DigiEye VCA İnsan Sayım ve Isı Haritası fonksiyonları, pazarlama kampanyalarının performans ölçümleri için mağaza, müze, sergi ve etkinliklerde müşteri ve ziyaretçi sayımına ve insan akışı verilerinin toplanmasına, bir mağaza veya kamusal alanda en çok geçilen yerin öğrenilmesine, yerleşim düzeni ve personel devirlerinin optimizasyonuna olanak sağlar. Bu VCA Ticari İstihbarat özellikleri, sadece can ve mal güvenliği sağlamakla kalmaz, aynı zamanda karar alma ve optimizasyon amaçlarına yönelik yönetim ve pazarlama faaliyetleri açısından faydalı unsurlardır.

ISI HARİTASI

Bu özellik, ilgi alanı içerisindeki bölgelerin kullanımı ile ilgili istatistik haritalarının yapılandırılmasını sağlar. Alan görüntüsüne ilişkin istatistikler mevcuttur: “kullanılan alanlar”, kameranın gösterdiği alan içerisinde “en sıcak” (yani en popüler) alanların hangileri olduğuna ilişkin birtakım hızlı ve net göstergeler sunan sözde renklerle gösterilen farklı haritalarda vurgulanmıştır.

SAYIM

Bu özellik bir veya birden çok sanal sensörden geçen kişi sayısının sayılmasını sağlar. Bu sanal sensörler bir kamera görüntüsü üzerinde tanımlanmıştır ve belirli bir yöndeki geçişlere duyarlıdır.

İNDİR:
 
 

GÜVENLİK İSTİHBARAT UYGULAMALARINA YÖNELİK DIGIEYE VCA ÖZELLİKLERİ

DigiEye VCA Güvenlik İstihbaratı özellikleri, Sınırı Geçme, Steril Bölge, Aylak Gezinme ve Terk Edilmiş/Yeri Değiştirilmiş Nesne gibi bir alarm oluşturan ve operatörü uyaran şüpheli durumları tespit edebilen sanal sensörlerin ayarlanmasını sağlar.

SINIRI GEÇME:

Bu özellik görüntü üzerinde lineer bir sensörle tanımlanan sanal geçidi geçen nesne ve objeleri tespit eder.

STERİL BÖLGE:

Bu özellik, bir veya daha fazla kapalı alanda (steril bölge) istenmeyen ihlallerin tespit edilmesini sağlar.

AYLAK DOLANMA:

Bu özellik, yapılandırılabilir zaman sınırının ötesinde bir alan içerisinde hareket eden şahısları tespit eder. Belirli ortamlarda bu davranış şüpheli bir faaliyeti gösterebilir.

KAYIP/BIRAKILMIŞ NESNE:

Bu özellik bir alan içerisindeki bırakılmış veya yeri değiştirilmiş nesneleri tespit eder.

 

İNDİR: