This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Learn more

I understand

DigiEye, başka şirketlerin güvenlik teknolojileri ile kolay ama güçlü entegrasyon olanağı sağlar. En çok talep edilen bazı entegrasyon geliştirmeleri şunlardır:

DIGIEYE RADIUS

DigiEye RADIUS Hesap Yöneticisi, her bir kullanıcı için farklı haklar, her bir site için farklı haklar, çoklu siteler için farklı haklar (tekli kullanıcı), her bir site için ortak haklar (çoklu kullanıcı), çoklu sahalar için ortak haklar (çoklu kullanıcı) gibi erişim düzeylerine olanak tanıyan, TCP/IP ağı üzerinde karmaşık bir doğrulama ve kullanıcı hakkı yönetim sistemidir.

Uygun RADIATOR yazılım lisansı gereklidir.

DIGIEYE ATM

DigiEye video kaydediciler, DigiEye bağlı ATM terminalleri yakınındaki şüpheli faaliyetleri ve ATM terminalindeki anormallikleri ve/veya arızaları tespit ederek bunların yönetimi için Kumanda Merkezine aktarmak için TCP/IP ağı üzerinden ATM terminalleri ile ara bağlantı kurabilir.

Uygun ATM Çoklu Tedarikçi yazılım lisansı gereklidir.

İNDİR:

DIGIEYE SDK

DigiEye Entegrasyon Geliştirme Kiti (SDK), başka yazılımlarla entegrasyonu mümkün kılar.

DigiEye’ın ve uzak uygulamaların ağ bağlantıları ve seri hatlar üzerinden iletişim kurmasına olanak tanır. TCP, UDP ve SNMP gibi standart protokoller IP ağları üzerinden iletişim desteği sağlamaktadır.

DIGIEYE GUARD

DigiEye Guard, “Sanal Güvenlik Görevlileri” tarafından gerçekleştirilen gözetime dayalı bir telemevcudiyet sistemidir. Tüm uzak sahalar, uzak mültimedya DigiEye Guard sahalarının “Güvenlik Görevlileri” tarafından yönetildiği bir operasyon merkezine bağlıdır. Birden çok çevre sahanın gözetiminden sorumlu Güvenlik Görevlisi görüntüsü, yerel monitörler aracılığıyla dijital olarak aktarılır.