This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Learn more

I understand

İlgili broşürde yer alan DigiEye çözümleri birçok dikey uygulamada başarıyla kullanılmaktadır.

Bu çözümler dünya genelindeki nihai kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına ve kanuni normlara uygun olarak İtalya’da tasarlanıp geliştirilmiş ve imal edilmiştir. Mevcut mimari ve arayüzleri erişim denetimi, yangın ve alarm gibi, video dışı güvenlik alanları ile entegre edebilmektedir. Bunlar dört kıtada mevcut teknik-ticari teşkilatımız tarafından desteklenmektedir.

İndir: